بلک آیس

شعر و عکس از فرشته کوچولو


گاهی اوقات باید خیانت کرد...
تا ارزش صداقت برای کسی که
تفاوت میان این دو را درک نمی کند مشخص شود!

گاهی باید نبخشید...
کسی را که بارها او را بخشیدی و نفهمید
تا این بار در آرزوی بخشش تو باشد

گاهی باید بد بود...
برای کسی که فرق
خوب بودنت را نمی داند

گاهی نباید صبر کرد...
باید رها کردو رفت
تا بدانند که اگر ماندی رفتن را بلد بودی
و گاهی باید به آدمها از دست دادن را متذکر شد
آدمها همیشه نمی مانند
یکجا در را باز می کنند و برای همیشه میروند

دیشب غم دل به دل بگفتم بنهفت
چون صبح دمید دیگری هم می گفت

من بودم و دل راز مرا فاش كه كرد ؟!
دیگر غم دل به دل نمی باید گفت !!

گاهی اوقات بايد خداحافظی كنی
با آدمهايی كه دوستشون داری
بری و ديگه به هيچ كس اعتماد نكنی.....

+نوشته شده در پنجشنبه بیست و هشتم شهریور 1392ساعت10:7توسط مرجان | |

اگر کسی مرا خواست

بگویید رفته باران ها را تماشا کند .

و اگر اصرار کرد ،

بگویید برای دیدن ِ طوفان ها

رفته است !

و اگر باز هم سماجت کرد ،

بگویید

رفته است تا دیگر بازنگردد.....

ساده هستم

ساده می بینم

ساده می پندارم زندگی را

نمیدانستم جرم می دانند سادگی را

سادگی جرم است و من مجرم ترین مجرم شهرم

ساده می مانم…

ساده میمیرم…

اما…
ترک نمی گویم پاکی این سادگی را …

ديـگـــر ...
نـه بـــحـــث مـيـکـنـــم , نـه تـوضـيــــح مـيـخـــواهــم , نـه تـوضـيـح مـيـدهـــم , نـه دنـــبـال دلـيـل مـيـگـردم !
فـقـط نگاه ميكنم ... سـکـوت مـيـکـنـم و فـاصـلـه مـيـگـيـرم ...

+نوشته شده در یکشنبه سوم شهریور 1392ساعت21:8توسط مرجان | |